Materi Tes

- Tes Lisan: Wawancara, baca Al-qur'an, praktek ibadah
- Tes Tulis: Imla' (Tulis Arab), TPA (Tes Potensi Akademik)

Gelombang I

=> Pendaftaran 01 Januari 2023 - 10 Februari 2023
=> Ujian : 12 Februari 2023

Gelombang II

=> Pendaftaran 13 Februari 2022 - 18 Maret 2023
=> Ujian : 19 Maret 2023