Materi Tes

- Tes Lisan: Wawancara, baca Al-qur'an, praktek ibadah
- Tes Tulis: Imla' (Tulis Arab), TPA (Tes Potensi Akademik)

Gelombang I

=> Pendaftaran Desember 2023 - Februari 2024
=> Ujian : 4 Februari 2024

Gelombang II

=> Pendaftaran Februari - April 2024
=> Ujian : 21 April 2024